2 ר' יהודה הלוי: קריאה אחרת

2 ר ' יהודה הלוי : קריאה אחרת בניגוד לר' שלמה אבן גבירול , שמגמת ההסתרה בכתביו הפרשניים והשיטתיים מוטלת בספק , ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי נועד מלכתחילה לקורא נבון ופעיל ' ) משכיל , ( ' האמור לעמוד על כוונתו האמתית של המחבר . עובדה זו עולה מעיון בסוגיות מרכזיות של הספר . בספר הכוזרי התנסחה במכוון שורה של סתירות , ובכוונתי להציע מניע מרכזי שיבהיר את השימוש בטכניקה של סתירה מכוונת . 3 המיוחד של הספר עמדו כבר בהרחבה שביד , סילמן ואחרים . שטראוס הציג את הנחת הימור של טענת הכתיבה המוצפנת בכוזרי , והיא שדעת ריה"ל איננה והה 4 לדעת החבר . לדידו ספר הכוזרי נמנע משיח של ממש עם הפילוסוף , מאחר שפילוסוף אמתי לא יקבל את סמכות ההתגלות , ולהפך : מי שמקבל את סמכות ההתגלות איננו יכול להיות פילוסוף מובהק . על כן , טען שטראוס , ספר הכוזרי הוא ספר בסגנון ה'כלאם , ' הפונה לאדם שיש לו מוכנות לקבל את ההתגלות וסמכותה ומציע לפניו טיעונים לביסוס האמונה : אולם אין בספר התמודדות אמתית עם הפילוסופיה , אלא ברירת העקרונות השכליים שיש בהם מן הסיוע לאמונת ההתגלות . שטראוס ופינס התאמצו להראות במידה זו או אחרת , שריה"ל מת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן