השפעה על הוגים אחרים

45 ראייתו את עצמו כנביא ובחוזה . או אז אנו עומדים בפני אפשרות של כתיבה מורכבת מטעמים שאינם פילוסופיים 'טהורים . ' כאמור , הגישות המצדדות בהסבר הסתירות כביטוי לדילמה פנימית ואמתית של הכותב או של השיטה הן לגיטימיות ; אולם באותה מידה אפשר להאמין לדבריו של אבן גבירול , שלפיהם הוא כותב במכוון שלא כסדר , וכי הוא מצפה לקורא חכם ומבין מדעתו כדי לעמוד על כוונת המחבר . השפעה עלהוגים אחרים המתח בין אופי הסיפור המקראי והאל האישי המופיע בו לבין התפיסה הפילוסופית השכלתנית מניח אפשרות של פרשנות אזוטרית , מאחר שהמשנה הפילוסופית מפקיעה את פרשנות הפשט . עובדה זו מצטרפת לתופעה שהתרחשה כבר בראשית המאה ה — 12 מחבר מביע בחיבורים שונים מגמות שונות זו מזו . דוגמה לכך היא חיבוריו של ר' אברהם בר חייא הנשיא ( נפטר בסביבות . ( 1136 הניתוח של מקור חיים מלמד , שספר זה עשוי היה להיקרא כטקסט אזוטרי . כלומר , ר' יהודה הלוי יכול היה לשאוב את ההשראה לסגנונו האזוטרי של ספר הכוזרי מתוך התוודעות ליצירתו של אבן גבירול . בל נשכח שתרגום חלקים נכבדים של מקור חיים לעברית נעשה בידי ר' שם טוב פלקירה , הוגה שבעצמו כתב כתיבה אזוטר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן