אי-עקיבות או כוונה תחילה?

השונים . גישתו של ליבס אף מפקיעה כתיבה אזוטרית מטעמים פוליטיים ; לדידה סתירות פנימיות הן יותר בגדר דיאלקטיקה או ניסיון לנסח באופן שיטתי את הבלתי ניתן לניסוח כזה . אנו נתייחס לגישה כזו בהמשך דברינו , אולם כבר כעת ניתן לקבוע , שיש לפיה הבחנה ופער בין תוכני החיבור הפילוסופי לתכנים המובעים ביצירות ובז'נרים אחרים . אך אין אפשרות להוכיח חד משמעית כי אבן גבירול נקט סתירות מכוונות בין חיבורים פרשניים , פיוטיים ופילוסופיים . עם זאת , במשנתו של ר' שלמה אבן גבירול ניכרים לראשונה בבירור מתח ואף חיכוכים מתמידים בין סוגים שונים של יצירה . על כן אין לשלול את האפשרות , שההוגה והמשורר השתמש בכתיבה מצניעה מטעמים פוליטיים דתיים . אי-עקיבות או כוונה תחילה ? כמעט אין חוקר שלא עמד על הסתירות הרעיוניות , על אי העקיבות ועל אי הלכידות של ספר 'מקור חיים . ' לא מעטים סברו , שתופעות ספרותיות פילוסופיות אלה נעשו מתוך צורך של השיטה עצמה או מתוך יחסו ההכרחי של המחבר לשיטה שהעמיד . הווי אומר , שאבן גבירול הציג ניסיון כן לגבש שיטה , שהיא כשלעצמה בעייתית או לא מספקת ליעדים שהעמידה בפני עצמה . הסתירות והאופי הדיאלקטי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן