בנתיבי הפולמוס

22 העליונה' זהה כנראה ל'נשמה העליונה , ' שהיא מקור הנפשות . הנפש הפרטית שואבת את כוחה מדרגת הנפש הכללית . כאמור . אף כאן תוכני הפירוש המקראי אינם חורגים מהתוכן הרעיוני של המונוגרפיה הפילוסופית שחיבר אבן גבירול . קביעה זו מתבררת גם מתוך האזכור המשיחי , 'רבי שלמה בן גבירול ז"ל רצה לקשור הקץ במחברת הגדולה על שני הכוכבים העליונים . ' ברוח משנתו העניק אבן גבירול פרשנות אסטרולוגית טבעית לתהליך המשיחי . בנתיבי הפולמוס בפירושו של אבן עזרא על דיבורו של הנחש בסיפור גן עדן מובא פולמוס בין דעות רב סעדיה גאון , ר' שמואל בן חפני ( נפטר בשנת ( 1034 ור' שלמה אבן 24 גבירול . לפי רס"ג מלאך דיבר במקום הנחש . טיעון זה מסתמך על הקביעה המיוחסת בפירוש הנזכר לרס"ג , קביעה שיש לה יסוד במשנתו של הגאון , ולפיה 25 השפה היא הסכמית , ועל היעדר איברי הדיבור לנחש . אפשר עוד לטעון , ששינוי טבעו של הנחש לא יועיל אפוא להפכו למדבר , משום שאין השפה טבעית לאדם . ר' שמואל בן חפני חלק וטען שהנחש אכן דיבר , ואבן גבירול הפריך את טענתו זאת . והרי לשון הפירוש : 22 מונח זה מופיע בפירוש האלגורי לסולם יעקב : 'וה"ר שלמה הספרדי אמר כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן