מבנה המציאות

ולאחר מכן פירוש המעיד על מתח בין פרשנות להתפלספות . בסופו של הדיון נתעכב על החיבור 'מקור חיים' כשלעצמו , ונבחן את זיקתו למתודה הספרותית הביקורתית . מבנה המציאות נפתח בקבוצת הפירושים של אבן גבירול המעידים על הרמוניה בין הספר הפילוסופי לפירוש המקרא . מוטיב מובחן בשקיעי הפירושים הוא הייררכיה של המציאות . אבן גבירול השתמש במינוח של אור כדי לפרש את הבריאה . דימוי האור מציג את הבריאה בהאצלה ' . נבחן פירוש אלגורי מפורסם לסיפור גן העדן המציג סדר של האצלה : והנה עתה אגלה לך ברמז סוד הגן והנהרות והכתנות . ולא מצאתי לאחד הגדולים זה הסוד רק לר' שלמה בן גבירול ז"ל בעבור שהיה חכם גדול  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן