1 ר' שלמו אבן גבירול: ראשית

1 ר ' שלמו אבןגבירול : ראשית מוסכם על חוקרים הנמנים עם האסכולה של שטראוס , שההוגה הקדום ביותר שנקט כתיבה אזוטרית מטעמים פוליטיים הוא ר' יהודה הלוי . השאלה הנשאלת היא , האם קיים רקע הגותי אנדלוסי לתופעת הכתיבה האזוטרית . בפרק זה ברצוני לבחון את האפשרות , שדמותו של ר' שלמה אבן גבירול עשויה הייתה לשמש השראה לכתיבה אזוטרית . נדמה שההוגה הראשון בפילוסופיה היהודית ששלח ידו בכמה ז'נרים של כתיבה , ושיש אפשרות להניח שהביע בהם במכוון דעות שונות וסותרות , הוא ר' שלמה אבן גבירול ( בערך . ( 1058-1021 אבן גבירול היה אליטיסט , חש עצמו מורם מהעם , ובוודאי הניח שההמון איננו מבין את רעיונותיו העמוקים והרדיקליים . בז'נרים רבים הניב אבן גבירול יצירות חשובות : שירה , מונוגרפיה עיונית פילוסופית או מוסרית ' ) מקור חיים , ' 'תיקון מדות הנפש ( ' ופרשנות מקרא . בשקיעי פירושו של אבן גבירול ששרדו בפירושו של ר' אברהם אבן עזרא ( 1164-1089 ) על התורה כבר עסקו חוקרים רבים . בפרק זה נברר , האם פירוש זה הוא יישום של משנת 'מקור חיים' — חיבורו הפילוסופי הגדול של אבן גבירול — על פרשנות המקראות , כפי שטען דוד קויפמן , או ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן