התפתחות כרונולוגית

הביניים ; אולם פרשנות זו העמידה מודל חלופי רב עצמה להבנת הדינמיקה של ההגות הביניימית . חיבורנו נועד להוכיח , שהקריטריון של אופי הכתיבה מסייע להבנה היסטורית ורעיונית של ההגות היהודית בימי הביניים . התפתחות כרונולוגית פועלו ההגותי הראשוני של רב סעדיה גאון מאפשר לנו לתחום היטב את הופעתה של הכתיבה המורכבת והאזוטרית . זאת מפני שמשנת רס"ג נותרה כמעט תמיד יציבה ולכידה למרות ריבוי הז'נרים הספרותיים שנקט הגאון . אמנם פירושי המקרא והתרגומים של רס"ג מעשירים את הבנותינו בתפיסותיו הרעיוניות , אולם כמעט שלא נמצא סתירות ושינויים בוטים ביניהם ל'אמונות 32 ודעות , ' חיבורו הפילוסופי השיטתי , או לפירושו לספר יצירה . יתר על כן : מפעלו הפילוסופי של רס"ג התחבר , על פי עדותו בהקדמה לחיבור , כתגובה של מנהיג לציבור 'הטובעים במימי הספקות . ' לפיכך נועד מפעל זה לכלל הציבור ככלי נשק יעיל נגד הקראות והתאולוגיה המוסלמית . הטיעונים בסגנון התאולוגי ( של ה'כלאם ( ' לא איימו לפגוע בשלמות אמונתו של הפרט ; נהפוך הוא , טיעונים כאלה מסייעים לו בגיבושה ובביסוסה של האמונה האישית . מן הסתם תרמו חיבורים פילוסופיים אלה לאישוש מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן