התאוריה של שטראוס

הלומדים ; הוא לא ידע מי יקרא את כתביו וכיצד יקרא אותם , ולפיכך נדרש להסתיר את תפיסותיו . לכך ניתן להוסיף את העובדה , שחלק הגון מההגות הסכולסטית התהווה באוניברסיטאות , שנהנו מחופש אקדמי מסוים . הפילוסופים המוסלמים והיהודים לא נהנו על פי רוב מחופש כזה , עובדה שכשלעצמה מצריכה את הסגנון המסתיר . עם זאת הרמב"ם עצמו נימק בהקדמת מורה הנבוכים את הסגנון האזוטרי של הכתיבה גם בדרישותיהן המתודיות והדידקטיות של הפיסיקה , ובמיוחד של המטאפיסיקה . חכמות אלה אינן ניתנות ללימוד שיטתי וסדור , אלא הן נרכשות בדרך של 'משל וחידה . ' לפיכך ניתן להצביע על גורם נוסף לסגנון ההסתרה , והוא אופייה של החכמה 15 הנלמדת , לאמור חכמת הטבע וחכמת האלוהות . לכך הוסיף הרמב"ם את הצורך להסתיר מההמון את האמתות המופשטות . הפילוסוף היהודי הכותב בסגנון אזוטרי בגלות מחקה את דרכו של השליט בזמנים איךאליים , ומצניע את הראוי להצנעה מפני הציבור הרחב . הנמקותיו של הרמב"ם היו בעלות השפעה גם על דרך ההוראה של סודות הפילוסופיה . סמכותו של המורה הביאה ליצירת דרך פדגוגית חדשה , החומקת מחשיפה ישירה של תכנים עמוקים או רדיקליים , ומובילה את התלמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן