מניעים

להתעכב ולהתבונן לעומק , מאחר שיש בדבריו תפיסות בלתי שגרתיות שהוא מבקש להרחיקן מעיני הקורא הרגיל . מניעים כתיבה אזוטרית משמעה כתיבה המצניעה את דעותיו האמתיות של המחבר בטכניקות שונות ומשונות . טכניקה חשובה של הצנעה היא הצגת דעות הסותרות זו את זו . הכתיבה האזוטרית מאפשרת לקורא הנבון וחד העין לרדת לעומק דעתו של המחבר מחד גיסא ומתעתעת בקורא הפשוט מאידך גיסא . לפיכך כתיבה אזוטרית פילוסופית מיועדת לחוגו הפילוסופי המצומצם והקרוב של המחבר ומופקעת מהציבור הרחב . בחיבור זה נעסוק בהסתרה הנובעת בעיקר ממניעים דתיים פוליטיים ופילוסופיים שיטתיים , מניעים המתמצים , כאמור , בשלושה דברים : ( א ) הגנה על הציבור הרחב של המאמינים . ברעות המחבר יש משום רדיקליזם פילוסופי , העלול לפגום באמונתו של האדם הפשוט ' ) איש ההמון' בלשון ימי הביניים ) ולהביאו עד לכפירה . הסתירות גורמות לאיש ההמון להתעלם מהחיבור מחמת טשטושו או אף לזלזל בו . לעתים הן גורמות לו להבין את ההפך מכוונת המחבר ( כלומר מיתוס תחת עיקרון פילוסופי . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן