חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית

חוזה שלוט בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית ( נערך בערבה ביום 16 באוקטובר 1994 נכנס לתוקף ביום 10 בנובמבר ( 1994 מבוא ממשלת מדינת ישראל וממשלת הממלכה ההאשמית של ירדן : בתתן דעתן להצהרת וושינגטון שנחתמה על ידיהן ב25- ביולי , 1994 אשר שתיהן מחוייבות לכבדה ; בשאפן להשיג שלום צודק , בר קיימא וכולל במזרח התיכון המבוסס על החלטות מועצת הבטחון 242 ו338- בכל היבטיהן ; בתתן דעתן לחשיבות שבהשגתו וחיזוקו של שלום המבוסס על חירות , שוויון , צדק וכבוד לזכויות אנוש יסודיות , דבר שיביא להתגברות על מכשולים פסיכולוגיים ולקידום כבוד האדם ; באשרו מחדש את אמונתן במטרותיה ובעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות , ובהכירן בזכותן ובחובתן לחיות בשלום זו עם זו כמו עם כל המדינות , בתוך גבולות בטוחים ומוכרים ; ברצותן לפתח יחסים ידידותיים ושיתוף פעולה ביניהן בהתאם לעקרונות המשפט הבינלאומי המסדירים יחסים בינלאומיים בעתות שלום ; ברצותן גם להבטיח ביטחון בר-קיימא לשתי מדינותיהן , ובמיוחד להימנע מאיומים ומשימוש בכוח ביניהן ; בתתן דעתן לכך שבהצהרת וושינגטון מיום 25 ביולי 1994 הן הצהירו על סיום מצב המלחמה ביניהן ; ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן