מתון "אטלס הגדה והרצועה" מאת מ»יון בגבנ»שת> ושלמה ח‭»»‬ט ‭1988 ,(The West Bank and Gaza Atlas)‬