עמוד הפתיחה (באדיבות ארכיון יד־טבנקין, חטיבה ‭,15‬ אלון)