הסכם לודון - 1987

הסכםלודון 1987— ערפאת : אנחנו מעריכים את מאמצי הוד מלכותך לשכנוע ארצות הברית שתכיר בזכות ההגדרה העצמית שלנו . חוסיין . אל תחשבו שקל לארצות הברית במגעיה עם ישראל . ארצות הברית לוחצת על ישראל שתסכים לוועידה בינלאומית . הדבר תלוי במצב הפנים אמריקני והפנים ישראלי . ארצות הברית עומדת ערב בחירות והיא זקוקה לישראל . אני יכול לבשר לכם שישראל , באמצעות פרס , הביעה את הסכמתה לוועידה בינלאומית . מכאן משתמעת הסכמתן של ישראל ושל ארצות הברית לנוכחותו של אש"ף בוועידה . אגלה לכם עוד סוד : מפלגת העבודה מתכוונת להביא לעריכת בחירות חדשות לכנסת במאי או ביוני השנה , שכן בחודש יולי נוסעים יוצאי אירופה , שהם תומכי מפלגת העבודה , לחופשות לחו '' ל . אם לא ייערכו הבחירות במאי או ביוני , עלול שמיר לזכות שוב בשלטון ואז יוקפא תהליך השלום . הסכמתו של פרס לוועידה בינלאומית , פירושה גמישות של ישראל ועל אש"ף להסכים להצעותינו שתגרומנה לשלוש התפתחויות א . כינוסה של ועידה בינלאומית ב . בחירות חדשות לכנסת ג . חזרתה של מפלגת העבודה לשלטון ברוב יציב ער פאת : אדוני המלך , פרס הוא מתעתע גדול . יש לי מידע שישראל אינה מסכימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן