תצלום פסל >ונת השלום, שי מראש הממשלה יצחק רבין למלד חוסיין ‭25)‬ ביולי‭(1994,‬