שלושה מבחני אש

שלושה מבחני אש חוסיין : נודע לנו ממקור מהימן , שכל יחידות הצבא הסורי הוכנסו לכוננות של זינוק , רק דיוויזיה סורית אחת מוקמה בדרום סוריה ותפקידה להגן על גבול זה , אם ישראל תנסה להכות מכת נגד . גולדה : מה משמעות הדבר ? חוסיץ : אינני יודע , אם יש לכך משמעות או לא . יש לי חששות מסוימים אבל אינני בטוח . גולדה : האם סוריה יכולה לפתוח בהתקפה בלעדי מצרים ? חוסיין : אינני חושב שהיא תפעל לבדה . אני מניח שמצרים תצטרף אל סוריה במקרה של מלחמה . ( ממחזור הדיאלוגים , 25 בספטמבר ( 1973 בשלושה מבחני אש עמדו יחסי ישראל ירדן מאז . 1967 בשני מבחנים ניצבה ירדן מול ישראל ובאחד ניצבה ישראל לימין ירדן . בספטמבר 1970 קיבל חוסיין סיוע עקיף מישראל בהרתעת הצבא הסורי שחש לעזרת הפלשתינים באזור אירביד . ואילו בשני המקרים האחרים , ביוני 1967 ובאוקטובר , 1973 נקלע חוסיין בכף הקלע בין לחציהן של מצרים וסוריה ובין אזהרותיה של ישראל . הוא הכריע למען הסולידאריות הערבית , אבל במהלך המלחמה חיפש דרך להידברות עם ישראל , כדי למנוע עימות צבאי בגבול ישראל-ירדן ובכך לצמצם את הנזקים האפשריים לירדן . יוני 1967 ההיסטוריונים של מלחמת ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן