נעיצות הקנה הראשונות: רכישות בנחלין ובאל־חד'ר וייסוד מפעל נחלת הרצוג

השלושים ובראשית שנות הארבעים היתה סכנה שהקרקעות שרכשו באזור יהודים 3 פרטיים וגופים יהודיים פרטיים יישמטו מבעלות יהודית . בארבעה מקומות באזור גוש עציון ומדרום לבית לחם רכשה הקק"ל קרקעות : בנחלין , באל חד'ר , בכפר עציון ( שחברת אל ההר הקימה בראשית שנות השלושים ) ובדהישה שממזרח לבית ג'אלה . נחלץ , אל חד'ר וכפר עציון יצרו את הרכוש הקרקעי של הקק"ל בגוש עציון , והרכישה בדהישה יצרה מאחז קרקעי של הקק"ל מדרום לבית לחם . נעיצות הקנה הראשונות : רכישות בנחליןובאל חד 'ר וייסוד מפעל נחלת הרצוג התעניינות של יהודים בהצעות קרקע בנחלין בשנות העשרים כבר מראשית שנות העשרים הוצעו שטחים נרחבים למכירה בנחלין , וזכו להתעניינות של יהודים . אדמות הכפר השתרעו ממערב לקילומטרים החמישה עשר-שבעה עשר בדרך ירושלים-חברון , מדרום מערב לאל חד'ר וסמוך לכביש הראשי . ב 1922 נמנו בכפר 316 נפש . מקצת קרקעות הכפר היו משאע בבעלות הכפריים , ומקצתן מפרוז . כבר בקיץ ובסתיו של שנת 1921 הובאו לפני חברת הכשרת היישוב ( להלן חהכש"י ) שתי הצעות לרכוש שם קרקעות . בהצעה האחת דובר בכששת אלפים-עשרת אלפים דונם ( ככל הנראה בבעלות הכפריים ) ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן