הרקע לרכישות הקק"ל

הרקע לרכישות הקק"ל מפרוץ המאורעות בשנת 1936 ועד שנת 1948 התאפיינה עבודתה של הקק"ל במדיניות קרקעית ברורה שקדמה למעשה הרכישות , ושתכליתה היתה להשיג יעדים אסטרטגיים ביטחוניים ומדיניים באמצעות רכישות הקרקע ויישובה . כאמור , עם פרסום חוק הקרקעות בשלהי חודש פברואר , 1940 שאסר ושהגביל את רכישות הקרקע בידי יהודים ב 95 % משטחי ארץ ישראל , נקטה הקק"ל מדיניות של מיקוד מאמץ הרכישות באזורים האסורים והמוגבלים כדי לישבם ולמנוע את קריעתם משטחי המדינה היהודית העתידה לקום . הרכישות הללו התאפשרו בזכות שיטות משפטיות מתוחכמות שהגו יועציה המשפטיים של הקק"ל ושניצלו סדקים בחוק הקרקעות , וכן בעבודה מאומצת של מחלקת הקרקעות של הקק"ל ושל סוכניה באזורי 2 הארץ השונים . גוש עציון , וכן מקומות אחרים בסביבות ירושלים , נמנו עם האזורים האסורים , אבל חשיבות רכישתם קיבלה משנה תוקף בשל הצורך לחזק את האחיזה היהודית באזור ירושלים , שחדירת היהודים אליו מעולם לא היתה רבה . מלבד זאת , בסוף שנות ויץ , התנחלרתנר , עמ' ; 27- 14 רייכמן , ממאחז , עמ' ; 75-63 גרנובסקי , במערכת הקרקע , עמ' ; 95-58 גרנובסקי , "דרכנו בפוליטקה הקרקעית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן