יאודה (ליאון) אשכנזי ז"ל עקדת יצחק באור חדש

יאודה ( ליאון ) אשכנזי ז"ל עקדת יצחק באור חדש בדברים שלהלן מבקש המחבר להצביע על יסוד מסוים בסיפור עקדת יצחק מזווית ראייה מיוחדת , ולשם הבהרתו וביסוסו נדרש המחבר למקראות ומדרשים נוספים . אחת השאלות המעניינות בנושא שלפנינו היא : לשם מה נכתב סיפור עקדת יצחק בתורה ? הרי המעשה עצמו לא נתבצע , והקרבת יצחק לא התרחשה ? רבים מסבירים , שכיוון שהניסיון התקיים דומה הדבר כאילו הוקרב הקרבן . אולם נראה כי יש לעמוד על משמעותו של המונח ניסיון כאן . בסיפור שלפנינו מופיעים שני אישים : אברהם האב ויצחק הבן . הסיפור כולו דן בכך שאלוהים ניסה את אברהם , ככתוב בראש הפרק , ואין התייחסות לכך שהמתנסה הוא גם הבן , יצחק . נראה אפוא שעל פי הסיפור הדבר מובן מאליו : יצחק הסכים מיד להיעקד , ואילו הניסיון הממשי עניינו באברהם . והרי לפנינו שני צדיקים המייצגים שתי מידות : אברהם הוא צדיק לפי מידת החסד , ולפיכך כל הניסיונות שעמד בהם וסבל מהם הם מצד מידת החסד . על פי המדרשים , הניסיון של עקדת יצחק הוא הניסיון האחרון בחייו של אברהם , ואין אנו עדים להתגלות אלוהית לאחר מכן . מכאן ואילך מתחילה תקופתו של יצחק . במשך כל ימי חייו נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן