אבינועם רוזנק הרב קוק כפונדמנטליסט הלכתי לאור יחסו לאברהם ול"אבות"

אבינועם רוזנק הרב קוק כפתדמגטליסט הלכתי לאור יחסו לאברהם ול"אבות" והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו : אברהם ויאמר : הנני . ויאמר : קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל pK המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך ( בראשית כב . ( 2-1 חיתוך המילים של דבר " האלוהים סוגר אט אט את מעגל הספק שהותיר לאברהם פתח תקווה להיחלץ מהניסיון הקשה , והמדרש מיטיב להבליט זאת : ר' יהודה אומי באותה הלילה נגלה הב"ה עליו ואמ' לו : אברהם , קח נא את בנך , ואברהם חס על יצחק . אמ' לפניו : רכון כל העולמים לאי זה בן אתה גוזר אלי , לבן הערל או לבן המילה ? אמ' לו : את יחידך . אמ' לו : זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו . אמ' לו : אשר אהבת . תודתי נתונה לפרופ' אביעזר רביצקי , שהואיל לעבור על גרסה ראשונית של מאמר זה ולהעיר הערות מועילות . מאמר זה נכתב לפני שיצאו לאור שלושת כרכי שמונה קבצים — מכתב יד קדשו , ירושלים תשנ"ט ( ללא ציון שם העורך . ( בהגהה ניסיתי לשלב את המקורות הרלוונטיים , אך המסקנות ההגותיות שעשויות לצמוח בפרסום שמונה קבצים אינן כאות לידי ביטוי במאמר זה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן