רבקה הורביץ מנדלסון ושד"ל והמודלים של דת בני נח ודת אברהם בהגותם

רבקה הורביץ מנדלסון ושד"ל והמודלים של דת בני נח ודת אברהם בהגותם מוקדש לידידי דוד פלוסר ז"ל הרבינו לשוחח על שד"ל ומנדלסון , שאת שניהם הוא אהב בראשית ימי ההשכלה התעניינו שני הוגים חשובים בדת הראשיתית , מנדלסון ושד"ל . לגבי הראשון היא קשורה אל האנושות כולה ונרמזת במקרא על ידי נח או אדם הראשון , וקרויה דת טבעית או דת אבות ; לגבי השני היא קשורה עם ראשית עם ישראל , והיא דת אברהם 1 אבינו . שד"ל הכיר יפה את כתבי מנדלסון , ומבחינות רבות הוא תלמידו ומבקרו . שד"ל כמעט שלא הזכיר את נח , ומשהזכירו פירש אותו בשונה ממנדלסון ; ואילו מנדלסון לא הרחיב את הדיבור על אברהם . הציר שעליו סובבת הגותו של מנדלסון הוא הדת הטבעית ודת משה , והציר של שד"ל — דת אברהם ודת משה . נראה כי פיתוח דת אברהם במשנת שד"ל בא מתוך עיונים במשנתו של מנדלסון . אליבא דשד"ל דת אברהם הפשוטה והקדמונית מושתתת על אמונה באחדות הבורא , עשיית צדק בין איש לרעהו , שכר ועונש , השגחה והישארות הנפש — בדומה לעקרונות שמנדלסון קבע לגבי הדת הטבעית : שד"ל , כמו מנדלסון , ראה את הדת בלי מבנים מטפיזיים מסובכים . אמנם על פי דעתו של שד"ל הדת היא בעיקר ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן