אהרן שאר־ישוב הדתיות של אברהם בפילוסופיית הדת של שמואל הירש

אהרן שאר ישוב הדתיות של אברהם בפילוסופיית הדת של שמואל הירש א . מביא בין השיטות הגדולות בהגות היהודית במאה ה 19 המבקשות לתאר את מהות היהדות 2 1 בולטת הגותו של הרב הפילוסוף שמואל הירש . בספריו , בדרשותיו ובנאומיו מתגלה הירש כהוגה המתמודד עם ההיסטוריוסופיה ההגלית , אלא שבניגוד להגל הוא רואה ביהדות דת אבסולוטית . לפני שנדון בפרטי ספרו העיקרי על פילוסופיית הדת של היהודים 3 נתייחס בקיצור לתאו פילוסופיה של הגל ולעמדתו כלפי היהדות . ; 1889-1815 1 כיהן כרב הראשי בלוקסמבורג בשנים ; 1866-1843 מאז 1866 רב רפורמי בארצות הברית . על הירש ראה במיוחד הפרקים אצל י' גוטמן , הפילוסופיה של היהדות , ירושלים תשכ"ג ; מ' וינר , הדת היהודית בתקופת האמנציפאציה , ירושלים תשל"ד ; מ"ה גראופה , היהדות המודרנית בהתהוותה , 300 שנות מחשבת ישראל בגרמניה , ירושלים ותל אביב תש '' ן ; נ' רוטנשטרייך , המחשבה היהודית בעת החדשה , תל אביב תש''ה-תש '' י ; אי שביד , תולדות ההגות היהודית בעת החדשה , המאה התשע עשרה , ירושלים תשל"ח . 2 חיבורו העיקרי יצא לאור בשנת 1842 ככרך הראשון של ספרו . Schrift , den Talmudim und Midraschim ve...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן