יהוידע עמיר אבי האומה והאמונה מול אדון הנביאים אברהם ומשה במשנתו של רנ"ק

יהוידע עמיר אבי האומה והאמונה מול אדון הנביאים אברהם ומשה במשנתו של רנ"ק מבוא הגותו של רבי נחמן קרוכמל ( 1840-1785 ) ניצבת על קו התפר שבין המחשבה היהודית 1 הימי ביניימית ובין זו של העת החדשה . היא יונקת במישרין מהגויותיהם של רמב"ן , אבן 2 עזרא ובמיוחד רמב"ם . רנ"ק מצהיר במפורש באיגרתו לשד"ל — איגרת שהיא העדות המפורטת היחידה שיש בידינו בדבר האופן שבו הבין קרוכמל עצמו את מגמת הספר שעל כתיבתו עמל כל שנות חייו האחרונות — על כוונתו להקדיש את ספרו להתמודדות עם " חכמת הדת" ולעשות זאת "על דרך הרב בספרו המור"ה . " ועם זאת ברור לו שהידמות זו אינה יכולה להיות אלא "הדמות מרחוק , " באשר "מבוכת הזמן שאנחנו בו" מכתיבה 4 3 " הבדל רב או מעט בעניניהם ובסדורם , " היינו בתוכני הדיון ובמתודולוגיה המנחה אותו . ק רוכמל ראה ברמב"ן , שאותו הוא מכנה "האיש היקר . " וברמב"ם , הזוכה לכינוי "הרב , " את מייצגי שיאו של "המחזור השלישי , " היינו את מבטאי רוח היהדות ברמה הגבוהה ביותר שהגיעה אליה עד לזמנו . וראה הורביץ , עמ' . 287-275 קרוכמל מכנה את אבן עזרא "ענק , " ומציבו כשורה אחת עם רמב"ם . הוא שואל רטורית : "מי מכל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן