מיכאל צבי נהוראי עקדת יצחק כמוטיב מנחה בתודעתו הדתית של ר' חסדאי קרשקש

מיכאל צבי נהוראי עקדת יצחק כמוטיב מנחה בתודעתי הדתית של ר' חסדאי קרשקש במאמר זה ייבחנו המניעים של ר' חסדאי קרשקש ( 1410-1340 ) להציב את הנכונות למסירות נפש במרכז החיים הדתיים . שיחייב בזאת האהבה שתהיה בתכלית מה שאפשר מהחוזק , אם לפי התורה אמרו בפ' "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" ובא הפירוש בו "אפילו נוטל את נפשך" — כאילו הכוונה כולה שכל מחשבות האדם יפנו אל התכלית הזה 1 וכר . עמדה זו מנוגדת לעמדת רמב"ם , אשר טען , שחוויית האהבה האלוהית על מכלול השלכותיה נובעת באופן הכרחי מההתבוננות הפילוסופית במעשה בראשית ובמעשה מרכבה : והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו ? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ — מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד : "צמאה נפשי לאלוהים לאל חי . " לצורך זה נעמוד על הנחות היסוד של התורה הזאת של רח"ק ונבחן את טיב הראיות המובאות לביסוסה . כפי שיתברר , עיקרי ההנחות הפסיכולוגיות והתאולוגיות הקשורים בדרישה זו פזורים על פני חלק ניכר של פרקי ספר אור ה' ורובם מרוכזים בהארותיו 3 למצוות המילה והעקדה — ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן