מאשה טורנר אברהם אבינו בהגותו של רמב''ם

מאשה טורנר אברהם אבינו בהגותו של רמב '' ם אברהם בתודעתם של קוראי המקרא הוא מעין דמות מופת ראשונית של אב , הן לאומה הישראלית והן לאנושות , וזאת במובן הממשי והסמלי כאחד . אפילו המשמעות האטימולוגית של שמותיו המקראיים ( אב-רם , אב-המון-גויים ) רומזת ומצביעה על כך . בתולדות התרבות האנושית אנו פוגשים ב"תדמיות" רבות ושונות של אברהם אשר אינן אלא פרויקציות של דמות אב אידאלית , המשקפות את ההשקפות והערכים של המדמים אותן . בדברים שלהלן ננסה לתאר את דמותו של אברהם כפי שהיא מצטיירת בעיני רמב"ם , ונתבונן ביסודות השונים המרכיבים אותה . אברהם כנביא בהגותו של רמב"ם נתפס אברהם אבינו בראש ובראשונה כנביא נביא המדורג במעלות < גבוהות ביותר של הנבואה ( מעלות , ( 11-8 דרגה אחת לפני נבואתו של משה , אדון 1 הנביאים . רמב"ם מגדיר את הנבואה כשלמות של השכל , של המידות ושל הכוח המדמה ( מו"נ ב , לב , לו . ( הכתרתו של אברהם בתואר נביא ממצה אפוא למעשה את כל שפע כוחותיו ואת אישיותו רבת הפנים , כפי שיתברר להלן . למען הדיוק ייאמר פה , שבדברו על הנבואה מציע רמב"ם בכתביו שני מודלים , או שני אספקטים של ראייה . מצד אחד מובא תי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן