יוחנן סילמן דמותו של אברהם בספר הכוזרי בהקשריה השיטתיים

יוחנן סילמן דמותו של אברהם בספר הכוזרי בהקשריה השיטתיים דמיתו של אברהם בפן הסיפורי יחסי גומלין שוררים בין הגורמים הפעילים המופיעים בסיפור המסגרת של ספר הכוזרי ובסיפורים הפנימיים המשובצים בו ובין עיקרי מחשבתו העיונית של ריה"ל ' . דרכי העיצוב של דמויות הגיבורים — קווי אופיים , תפקידיהם , תולדותיהם ומרקם היחסים שביניהם — מעוגנים בתמטיקה הכללית של הספר . אי לכך דמויות הגיבורים ותפיסות יסוד של האל , העולם והאדם זורעות אור אלה על אלה . עיקרו של מחקר זה מוקדש לבירור מרקם היחסים בין דמותו של אברהם ותולדות חייו ובין התמטיקה הכללית בספר הכוזרי . דגש מיוחד יושם על תיאור דמותו בהגותו המאוחרת של ריה"ל , אשר , בהשוואה להגותו המוקדמת , עומדת בסימן של החרפת העימות עם 2 הפילוסופיה האריסטוטלית . אפתח בהצגת ההקשרים הכלליים שבהם משולבת דמותו של אברהם , ובהמשך אתמקד בתיאור דמותו ותולדות חייו , תוך השוואה עם דמויות של 3 גיבורים אחרים בעלי כישורים דומים וייעודי חיים מקבילים . כמו כן אעמוד על השפעותיהם הישירות והעקיפות של גיבורים אלה על תהליכים היסטוריים . העיצוב המגמתי של דמויות הגיבורים מביא , מעצם טיבו , ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן