אליעזר שלוסברג למקומה של עקדת יצחק בפולמוסו של רס"ג נגד האסלאם

אליעזר שלוסברג למקומה של עקדת יצחק בפולמוסו של רס"ג נגד האסלאם הטענה המרכזית שטענו המוסלמים נגד היהודים בימי הביניים הייתה , שתורת מוחמד 1 ביטלה את תורת משה [ בערבית נסך . [ ' אחת הדרכים המקובלות על המוסלמים להוכחת טענה זו הייתה הבלטת הסתירות המצויות , כביכול , בתוך המקרא עצמו על מנת להראות , שכשם שפסוק מאוחר יכול לבטל את קודמו כך ייתכן שתורה מאוחרת מבטלת ומחליפה 2 את קודמתה . הקשרים בין היהדות לאסלאם בנושא עקדת יצחק לא נחקרו עדיין דיים , ולא הוקדשה 3 להם במחקר תשומת לב מספקת . ובכל זאת , אחת הסתירות המפורסמות שמצאו המוסלמים בין פסוקי המקרא קשורה בעקדת יצחק , שהרי ציוויו של הקב"ה לאברהם ראוי לציין , כי על פי הפולמוסנים המוסלמים האסלאם מבטל לא רק את התורה , אלא גם את כל הדתות האחרות שקדמו לו . על התפתחות המושג נסך' בתאולוגיה המוסלמית ראה J . Wansbrohgh , The Sectarian Milieu , Oxford 1978 , pp . 109-110 על הטענות העיקריות של האסלאם נגד היהדות , שחלקן , אגב , חוזר וניעור גם בימינו , ראה Steinschneider , Polemischeund apologetische Literatur in arabischer Sprache zwischen M . ' K ; pp . 5...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן