ראובן פיירסטון זכות, חיקוי ומות קדושים היבטים בפרשנות השיעית לניסיון העקדה לאור מסורות היהדות, הנצרות והאסלאמ הסוני

ראובן פיירסטון זכות , חיקוי ומות קדושים היבטים בפרשנות השיעית לניסיון העקדה לאור מסורות היהדות , הנצרות והאסלאמ הסוני כתבי הקודש מכילים בקרבם טקסטים מסוימים הפורטים אצל הוגים על מיתר מחשבתי משותף , החוצה גבולות דתיים , אתניים והיסטוריים . אולם אף בשעה שדבר מעין זה מתרחש נוטה הייחודיות הטמונה בשיטות דתיות שונות לגרום לטקסטים אלו להתפרש במושגים ייחודיים ואף בלעדיים . בעולם היריבות התוך דתית והבין דתית נשמעות הצהרות וטענות פולמוסיות ביחס לטקסטים אלו מתוך ידיעה שקהל המאזינים ייצור את הזיקה , במודע או שלא במודע , בינן לבין פרשנות הנובעת מתפיסת עולם מתחרה . הצהרות פולמוסיות סוגסטיביות מצויות בסגנונות רבים של ספרות דתית , כולל אלו הממוקמים מחוץ למה שמוגדר בדרך כלל "פולמוסיות דתית , " הנוטה , בטבעה , להיות הרבה יותר בוטה ופחות סוגסטיבית . אין מקום שבולטת בו מגמת ההצהרות הפולמוסיות יותר מאשר בתיאור עקדת בנו של אברהם בניסיון להעלותו כקרבן , ניסיון אשר נמנע ברגע האחרון . עלילה רבת עצמה זו מנוצלת בידי היהדות , הנצרות והאסלאם כאחד לחיזוק הייחודיות העצמית של כל אחד 1 מהם . המסורות הפרשניות של דתות א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן