מרסל דיבואה דמותו של אברהם בנצרות

מרסל דיבואה דמותו של אברהם בנצרות מספר הפעמים שבהן מוזכר אברהם בברית החדשה מרשים 721 פעמים . אזכורי משה רבים יותר , 80 במספר , אך רובם עוסקים ב"תורת משה" או ב"משה והנביאים , " כלומר בדברי משה , כתביו והוראתו , ואילו הפסוקים המזכירים את אברהם מציינים אחת מתכונותיו ואת הזיקה ההיסטורית אליו . אברהם נוכח בברית החדשה בתוקף תפקידו כאבי העם הנבחר . בהתאם להבטחת האל צאצאיו של אברהם הם העתידים לרשת את הברכות שניתנו לו . כתבי הברית החדשה מעידים על מודעותה הבהירה של הכנסייה השליחית בדבר קישורה אל מה שפאולוס כינה " השורש הקדוש , " לאמור האבות . ניתן להבחין בשני רבדים שבהם מתבטאת מודעות זו . ברובד הראשון מצויים הביטויים החוזרים על ביטויי התנ"ך והקהילה היהודית דאז כלשונם . ההמשכיות מתבטאת בעצם השימוש הטבעי שעושים מי שקיבלו את "הבשורה הטובה" בביטויים אלה . ניתן למצוא בכך עדות לתקופה שבה עדיין לא התקיימה הפרדה בין הקהילה היהודית לקהילה הנוצרית , ולכן לא מופיעה הבעייתיות שבהשתייכות לזרעו של אברהם . בהמשך נעיין ברובד השני , שבו מוענקות משמעויות תאולוגיות לדמותו של אברהם ולתפקידו בהתאם לתפיסה הנוצרית . ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן