נעם זהר דמותו של אברהם וקולה של שרה במדרש בראשית רבה

נעם זהר דמותו של אביהם וקולה של שרה במדרש בראשית רבה פתיחה הברכה הראשונה של תפילת העמידה פותחת בפנייה ל"אלוהי אברהם , אלוהי יצחק ואלוהי יעקב , " וחותמת באברהם לבדו . אין ספק , שדמותו של אברהם אבינו היא דמות מרכזית במחשבתם הדתית של חז"ל , אך אמרותיהם בעניין זה פזורות במקורות שונים ונמסרות מפי חכמים רבים . במאמרי אתמקד בספר אחד מספרות האגדה של חז"ל , מדרש בראשית רבה , אשר בו מלוקטות ומשובצות , מטבע הדברים , רבות מן האמרות על אודות אברהם . כיוון שמן הנמנע להקיף במאמר אחד את מלוא החומר על אברהם אבינו במדרש זה , בחרתי ( גם מתוך דבקות בעקרון השוויון בין המינים ) לבחון קטעים הנוגעים ליחסיו עם שרה אמנו . נושא עיוננו כאן הוא אפוא דמותם של בני הזוג , אברהם ושרה , במדרש בראשית רבה . ועדיין יש מקום לשאול , האם יש צידוק לבירור מקיף על נושא כלשהו בבראשית רבה ? והלא רבים מן הדברים שבחיבור זה נמסרים בשם חכמים שונים , ואף החומר המובא בסתם בוודאי מקורו גם הוא בדברי חכמים רבים . היש טעם , אם כן , להתחקות על "דמות" של אברהם או שרה במדרש כמכלול , או שמא עלינו להבין , שיש כאן דמויות מגוונות שרק נתאספו כבמקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן