אדולפו רויטמן יהודית ה 9-6 - מקור נשכח על ראשית חייו של אברהם

אדולפו רויטמן יהודית ה — 9-6 מקור נשכח על ראשית חייו של אברהם' א מהסיפור המקראי קשה ללמוד פרטים על ראשית חייו של אברהם , כלומר על פרק הזמן שמאז לידתו ועד שאלוהים נגלה אליו ( בר' יב . ( 1 אין מוצאים במקרא כל התייחסות לשנותיו הראשונות של אברהם אבינו , מלבד מספר פרטים המופיעים בספר בראשית לגבי משפחתו של אב האומה ( יא , ( 32 , 30-26 הסיפור הלקוני על יציאתו מאור כשדים בעקבות יזמת תרח אביו ( פס' , ( 31 או ביזמת אלוהים ( טו 7 [ נח' ט : ) , השווה יהו' כד , ( 3 וכן ההודעה בספר יהושע כי "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם , תרח אבי אברהם ואבי נחור , 2 ויעבדו אלהים אחרים" ( כד . ( 2 חוסר המידע בנושא הזה , או חוסר העניין בו , שהיו אולי מקובלים על הסופרים המקראיים וקוראיהם , השתנו באופן קיצוני לאחר גלות בבל . נראה כי הדורות המאוחרים , 3 כחלק מן המגמה הכללית לפרש ולהרחיב את הטקסט המקראי , השתוקקו ללמוד עוד על עברו הבלתי נודע של אברהם ולמצוא פתרונות לשאלותיהם : מי היה אברהם בטרם נבחר בידי אלוהים ? מה הייתה הסיבה לבחירתו ? האם ידע את אלוהים לפני ההתגלות שבבראשית יב 1 ? ואם כן , כיצד גילה אותו ? מדוע עזב אבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן