אוריאל סימון אברהם המקראי — ברכת הניגודים

אוריאל סימון אברהם המקראי — ברכת הניגודים מה לאברהם המקראי באכסניה של פילוסופים ? הוא יהיה כאן זר לאין ערוך יותר מאשר משה רבנו בבית מדרשו של ר' עקיבא ( מנחות כט ע"ב . ( כל המאמרים המלומדים שמכונסים כאן חורגים הרחק מעבר לאופקו הרוחני והאינטלקטואלי , וספק רב אם תתיישב עליו דעתו למשמע הטענה הכנה , שכל מה שעתיד להיאמר כאן במסגרת קובץ זה אכן חוזר אליו . לפיכך לא נביא אותו לכאן , אל האקדמיה , אלא נשחר את פניו במחוזות המקרא . כך נוכל להקדים לדיונים בפנים הרבות שלבשה דמותו של אברהם העברי במרוצת הדורות — החל במדרשים של חז"ל , אבות הכנסייה וחכמי האסלאם , דרך המדרשים הפילוסופיים וכלה ב"מדרש החדש" בן זמננו — את הפגישה עם האיש אברהם , כפי שהוא מצטייר לחוקר מקרא שכמותי , המבקש לקרוא את המקרא כפשוטו . אין צריך לומר שזהו "פשט חדש , " הן מבחינת נקודת הראות והצגת השאלות והן מבחינת דרך הקריאה , שהיא ספרותית מכאן והיסטורית מכאן . ספרותית — להזכירנו שלכל ההפשטות וההמשגות קדמו סיפורים על קורותיו ונפתוליו של אדם ; והיסטורית — לא במובן של ההיסטוריוגרפיה המדעית החותרת אחר אברהם ההיסטורי , אלא במובן של ההיסטורי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן