אביעזר רביצקי מבוא העקדה והברית: אברהם ובניו בהגות היהודית

אביעזר רביצקי מבוא העקדה והברית : אברהם ובניו בהגות היהודית האב ובניינו " אברהם אבי המאמינים" — האומנם ? האם אין כינוי זה של אברהם העברי מטה מראש את כף המאזניים לצדה של התפיסה הנוצרית ( הפאולינית ) בשאלת דמותו של אבי האומה ובשאלת מהותם של החיים הדתיים ? האם אין הוא מעניק בכורה לאמונות ודעות , להשקפות והרגשות , על פני המעשים והפעולות , על פני אורחות החיים וההתחייבות הדתית הממשית ? במילים אחרות : האם אברהם הוא אבי המאמינים " ) והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה ( " או אבי המקיימים " ) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ?( " קולה של שאלה זו מהדהד שוב ושוב בין דפיו של ספר זה . כבר במאמר הפותח הדגיש אוריאל סימון , כי לפי פשוטו של מקרא אברהם איננו אבי האמונה באל אחד . ספר בראשית רואה את אמונת הייחוד כנחלתם של בני הדורות שקדמו לאברהם ( ובראשם 1 אדם ונח , ( ואיננו מייחס להם שום תופעה של עבודת אלילים . לעומת זאת הספר מדגיש מאוד את חטאם של בני הדורות הראשונים ואת השחתת דרכם . מורשתו של אברהם לא הוצגה אפוא כניגודה של האלילות , אלא בניגודם הישיר של החמס והחטא . במ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן