פתח דבר

פתח דבר קובץ זה כולל מבחר מאמרים המבוססים על הרצאות שנישאו בכינוס שיוחד לעיון באמונתו של אברהם ונערך באוניברסיטת בר אילן בשנת תשנ"ז . בהרצאות הוצגה דמותו של אברהם באספקלריה של השקפות עולם מגוונות . המדרש כינהו "ר ' א # ז אמנה" ( שהש"ר ד , ( ואכן הוא נעשה ל"ראש לכל בעלי אמונה" ( ר"י אלאשקר , מרכבת המשנה לאבות ו ט ) — היהודים , הנוצרים והמוסלמים . בדומה לכך גם נתפרש כינויו האחר : "ולפי שהיה אברהם ראש להם = ] לאבות ] וראש האמונה והיחוד לכך קראו הכתוב 'רא # צורים' ( במד' כג " ( 9 ( רבנו בחיי בפירושו על אתר . ( ואכן , מאז צרו אותו כראש וראשון למתבוננים בעלי הראייה המיסטית מחד גיסא ולאנשי התבונה התאולוגית והראיה הרציונלית מאידך גיסא . בין כך ובין כך תקוותנו כי האספקלריות שלפנינו תהיינה מאירות . תודתנו נתונה לכל מי שסייע בידינו להוציא את הקובץ לאור : לכותבים , שליטשו את הרצאותיהם בהתאם להנחיותיהם של הקוראים המבקרים אשר יבורכו באלמוניותם arm . / הלשוני מר אברהם בן אמתי , ששקד על ניכוש קוצים והעיר הערות מלומדות . תודתנו להוצאת אוניברסיטת בר אילן על עובדיה , ובמיוחד למנהלת לשעבר גב' מרים דרורי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן