תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 9 אביעזר רביצקי מבוא — העקדה והברית : אברהם ובניו בהגות היהודית 11 העת העתיקה אוריאל סימון אברהם המקראי — ברכת הניגודים 41 אדולפו רויטמן יהודית ה — 9-6 מקור נשכח על ראשית חייו של אברהם 47 מיכאל מאן אברהם , הלומד הנצחי , לפי פילון 59 גע 0 זהר דמותו של אברהם וקולה של שרה במדרש בראשית רבה 71 מרסל דיבואה דמותו של אברהם בנצרות 87 ראובן פיירסטון זכות , חיקוי ומות קדושים ו היבטים בפרשנות השיעית לניסיון העקדה לאור מסורות היהדות , הנצרות והאסלאם הסוני 93 ימי הביניים אליעזר שלוסברג למקומה של עקדת יצחק בפולמוסו של רס"ג נגד האסלאם 115 יוחנן סילמן דמותו של אברהם בספר הכוזרי בהקשריה השיטתיים 131 מאשת טורגר אברהם אבינו בהגותו של רמב"ם 143 רוו » בן-מאיר אברהם בהגותו של רמב"ן 155  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן