מקורות וזכויות

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתרגומים , בקטעים ובתמונות . We thaok all the organizations aod individuals who granted us permission to reproduce their ! listeria ! io . this book _מאורות כל הציטוטים מן הקוראן לקוחים מתוך : ספר הספדים של האסלאס - הקוראן . תרגם מערבית ד"ר אהרן בן-שמש . 1978 . הפרסום © כל הזכויות נתאפשר שמורות באדיבותה לקרן של הקיימת הקרן לישראל הקיימת . לישראל הוצאת ספרים ועיזבונ ו קרני של המחבר תל אביב . . כל המאוחדות הציטוטים לכתבי מן הברית הקודש . החדשה באדיבות לקוחים החברה מתוך לכתבי : ספרי הקודש הברית בישראל החדשה , ת . ד 44 . תרגום , ירושלים חדש © . . 1979 . 91000 כל הזכויות שמורות לחברות תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר . על הכריכה : "מפת התלתן" מאת היינריך בונטינג . 1585 , אוסף לאור , בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים פרק ראשון : סיפורים מכוננים עמי Priv 3 te collection / Bridgeman Art Library - 8 עמ' British Library , London / Bridgem 3 n Art Library 12 עמי - 14 באדיבות אתיאל פן וגלריה 'מעינ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית