מילון מונחים

אגדה , ספרות האגדה - הטקסטים המופיעים בספרות חז"ל שאינם עוסקים בחוקים ומצוות . דברי האגדה כוללים אמרות מוסר , פרשנות למקרא , סיפורים המבוססים על המקרא ודברי הגות . דברי אגדה מופיעים במשנה , בתלמוד ובספרי מדרש . אוונגליון - ראו בשורה אוקאף - ראו וקף אורתודוקסיה - ראו זרם אורתודוקסי אמאם - האמאם הוא מנהיג התפילה בציבור , המתקיימת במסגד . לעתים קרובות , האמאם נחשב לאב הקהילה המוסלמית שהוא משמש בה - כלומר , לסמכות הדתית והמוסרית . מעמד זה מחייב אותו לבצע תפקידים נוספים : להעניק לבני קהילתו שיעורי דת וכן להשתתף בטקסים דתיים כטיהור המת וקבורתו . בזרם השיעי באסלאם נחשב האמאם לצאצא של משפחת עלי בן אבו טאלב ( שרק לה יש הסמכות להנהיג את אומת המוסלמים ) והוא מנהיג את קהילת המאמינים . אמנציפציה - שחרור , בדרך-כלל של מיעוט , מהגבלות חברתיות וחוקיות המפלות אותו לרעה לעומת שאר האזרחים . מונח זה מוכר כעיקר בהקשר להכרה ביהודים באירופה כאזרחים שווי זכויות , החל מסוף המאה ה . 18- בצד מתן שיויון , התבטאה האמנציפציה בביטול האוטונומיה המשפטית , שהייתה מוקנית לקהילה היהודית - כלומר , בביטול סמכויות האכיפה שה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית