הפסריארך האורתודוקסי יווני של ירושלים, דיאודורוס הראשון, מוביל את התהלוכה המסורתית של האורתודוקסים הנוצרים בבית לחם, 2000