הקאצ?1'? ש"ח אמין אלהאבאש בבית הדין השרעי בטייבה, 1962