סקס הכנסת ספר תורה למשכן הכנסת בידי הרבנים הראשיים (הרב בקשי דורון והרב לאו)