פרק שישי: מנהיגים ונושאי תפקידים

לצד הדמיון בין תפקידיהם של נציגי ההנהגה הדתית בכל אחת מהדתות , ניתן להבחין בהבדלים ביניהם בכל הנוגע לסמכויותיה של ההנהגה הדתית ולמעמדה . בפרק זה נתמקד בסמכויותיהם של אנשי ההנהגה הדתית ובתפקידיהם , ונסתייע לשם כך בראיונות עם אנשי דת משלוש הדתות , המנהיגים קהילות במדינת ישראל : אמאם של מסגד , המשמש את הקהילה המוסלמית בכפר מג ' ד אלכרום ; כוהן דת של הקהילה הנוצרית-קתולית בכפר יפיע ; רב של בית-כנסת המשמש קהילה יהודית בבאר-שבע . מדינת ישראל מחויבת לספק לכל אזרחיה שירותי דת על-פי החוק , ולכן היא מעסיקה אנשי דת המשרתים את הציבור היהודי ואת הציבור המוסלמי . אנשי הדת הנוצרים אינם עובדי מדינה , והם פועלים מטעם הכנסיות שהם שייכים אליהן . לציבור היהודי מערכת מוסדות דתיים , ובראשם הרבנות הראשית . לרבנות הראשית כפופים רבני ערים ורבני שכונות , ואלה אחראים על שירותי הדת בכל יישוב . לציבור המוסלמי מערכת של שירותי דת משלו . המדינה מעסיקה מנהיגי תפילה וקוראים לתפילה המשמשים בחלק מן המסגדים . יש מנהיגי תפילה וקוראים לתפילה ששכרם משולם על-ידי עמותות ועל-ידי תורמים פרטיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית