א. חובות שבין אדם לחברו

א . חובות שבין אדם לחברו כיהדות בעשרת הדיברות , עשר המצוות החשובות ביותר בתורה , המופיעות בספר שמות בפרק כ' מופיעות כמה מצוות המכונות "מצוות שבין אדם לחברו ; " "יב לא תרצח , לא תנאף,- לא תגנב , לא תענה ברען : עד שקר . יג לא תחמד , בית . רעך ; לא תחמד אשת רעך , ועבדו ואמתו ושורו וחמת , וכל , אשר לרעך . ' גם מצוות כיבוד הורים מופיעה בעשרת הדיברות : "יא כבד את אבין ,: ואת אמן : למען , יארכון ימין : על האךמה , אשר ה' אלהיןל נתן לן . " החובה לשמור על כבוד האדם , על גופו ועל רכושו בוטאה באמירות רבות של חז"ל . במסכת סוטה שבתלמוד הבבלי נקבע , כי עדיף לאדם להישרף באש ולא להעליב מישהו כשאנשים אחרים נוכחים : " נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים " . ( סוטה , פרק א , דף י , עמ ' 0 שתי אמרות הידועות לכל יהודי , ומיוחסות לשני חכמים מפורסמים , מבטאות אף הן את חשיבות השמירה על כבוד הזולת : "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה" ( מיוחס לרבי עקיבא ומופיע בתלמוד הירושלמי , נדרים , פרק ט , הלכה ד ; 1 "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך , זו כל התורה כולה , היתר זה פירוש " ( מיוחס להלל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית