פרט מתוך ציור "יום הדין" מאת פרה אנגיליקו,טמפרה »ל עץ, 1432 בערך