ג. ההשגחה ותורת הגמול

ג . ההשגחה ותורת הגמול שלוש הדתות מאמינות שהאל משגיח על האדם , צופה במעשיו וגומל לו עליהם . האמונה בהשגחה האלוהית מחייבת את המאמין באל האחד למלא את מצוותיו , ומבטיחה שכר להולך בדרך הישר ועונש לסוטה ממנה . היהדות , שהיא דת לאומית , תובעת מעם ישראל לקיים את מצוות התורה כקולקטיב ומאיימת עליו בענישה קולקטיבית , אם יפר אותן . בתורה מפורטים השכר והעונש שעם ישראל יזכה להם : ?" ג 1 j ? n 5 pr 1 ym dx erf אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולאבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם . יד ונתתי מטר אךצכם בעתו יורה ומלקוש ; ןאספת < r ןתירשן : ויצהךןל . טו ונתתי עשב בשךןל , לבהמתן ; : ואכלת ושבעת . טז השמת לכם פן יפתה לבבכם,- וסרתם ועבךתם אלהים ארורים ןהשתחויתם להם . יז ורוךה אף ה' בכם ה $ צר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ; ואבךתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה' נתן לכם " . ( דברים יא ) שכר ועונש יינתנו , אם כן , לעם ישראל בעולם הזה - כלומר , בחיים שעל-פני האדמה . השכר יתבטא בירידת גשמים , שיגרמו לשפע של מאכל ומשקה ; העונש יתבטא בבצורת , שתוביל לרעב . הגמול המתואר בספרי התורה , הוא גמול ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית