לוח המכיל חלק מ־99 "השמות היפים" של אללה,מסגד אבו גוש