א. אלוהים, מלאכים ובני אדם

א . אלוהים , מלאכים ובני אדם האל כאמונה המונותיאיסטית שלוש הדתות המונותיאיסטיות ( ראו מונותיאיזם במילון המונחים ) מבוססות על האמונה באל אחד ויחיד , שברא את העולם ושמנהיג אותו . האמונה באל אחד הייתה שינוי מהפכני בתרבות העולם הקדום , כיוון שהסגידה לאלים רבים הייתה הרגל עתיק ומושרש . כתבי הקודש נותנים ביטוי נרחב לאמונה באל אחד ולשלילת קיומם של כוחות עליונים מקבילים לו . הדיבר הראשון בעשרת הדיברות מדגיש את קיומו של אל אחד ויחיד : "ב אנכי ה' # ! יזז אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבךים : לא יהיה 3 ; אלי לים אחרים by פני" ( שמות כ . ( בימי הביניים , במאה ה , 12 ניסח הרמב"ם רשימה של עיקרי אמונה , שהתקבלו על דעת כלל הציבור היהודי . לפניכם עיבוד של כמה מן העיקרים , המתייחסים לרעיון המונותיאיסטי , והמופיעים בסידור התפילה : • אני מאמין באמונה שלמה , שהבורא , יתברך שמו , הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה את כל המעשים . אני מאמין באמונה שלמה , שהבורא , יתברך שמו , הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים והוא לבדו אלוהינו , היה הווה ויהיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית