פרק רביעי: יסודות האמונה

פרק רביעי : יסודות האמונה יסודות האמונה בשלוש הדתות מרכיבים את השקפת עולמם של המאמינים . הם מגדירים את אופי הקשר בין האל לבין ברואיו , את משמעות המציאות האנושית בעולם הזה , את תכליתה , את מקומו של האדם בה ואת היחס לעולם הבא . יסודות האמונה עוסקים גם בקביעת האופי הרצוי של החברה האנושית ושל ההתנהגות האנושית - כלומר , בכללי מוסר . חשוב לזכור , כי עיקרי האמונה הם תוצר של התפתחות היסטורית , שהייתה מלווה במאבקים ובמחלוקות . מחלוקות אלה הביאו לעתים לעימותים קשים , לפרישות ולפיצול הדת לזרמים . מערכות האמונה של היהדות , הנצרות והאסלאם נבדלות זו מזו בעניינים רבים ושונים . בד בבד , משותפות להן אמונות ודעות המהוות את אבני היסוד של תפיסת עולמן . נתאר כאן כמה מיסודות האמונה המשותפים לשלוש הדתות , וכמה המגדירים את השונות ביניהן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית