"פטרוס ופאולוס?,"? חואן פךננךז נווך?,0? שמן על בד, 1577