ב. תרומת הספרות המקובלת לפרשנות כתבי הקודש

דוגמה לפרשנות מסוג זה לקוחה מן היהדות : רש " י , פרשן המקרא היהודי , התלבט מדוע יש כפילות בתיאור בריאת האור בספר בראשית . תיאור הבריאה , כמו רוב הטקסט המקראי , חסכני מאוד , וכל מרכיב שברא אלוהים בששת ימי בראשית מוזכר בו פעם אחת בלבד . בריאת האור , לעומת זאת , מוזכרת פעמיים . בספר בראשית פרק א , פסוקים ג-ה נאמה "ג ויאמר אלהים , יהי אור ויהי אור . ד וידא אלהים את ; האור , כי טוב ; ניבדל אלהים , בין האור ובין החשך . ה ויקרא אלהים לאור יום , ולחשך .- : - 1 קרא ' t לילה ,- t : t ויהי ? :- ערב ? . ?* v ויהי ? :- בקר , יום אחד . " ואחר-כך , בפסוקים יד-יח נאמר : "יד ויאמר אלהים , יהי מארת : ברקיע - : * - השמים ? -t - להבדיל ? ; - ; בי 1 ? היזם ובין I ?? הלילה , - t : 1 והיו t : לאתת : ולמועדים , ?* --. ; ולימים : -ד ושנים . ? r : טו והיו rnwnb r : ברקיע השמים , להאיר על האךץ ; ויהי כן . טז ויעש אלהים , את שני המארח הגדלים : את המאור הגדל , לממשלת היום , ואת המאור הקטן לממשלת הלילה , ואת הכוכבים . יז ויתן אתם אלהים , ברקיע השמים , להאיר , על הארץ . יח ולמשל , ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית