מחמד מתול 1 אלשץר?,'!? פרשן קראן מצרי בן המאה ה־20