א. הספרות הסמכותית במערכת החוק הדתי

הספרות הסמכותית כמע ? כת החוק הדתי כיהדות ביהדות קיימים כללים רבים ומפורטים הנוגעים לאכילה . לדוגמה , בתורה נאסר לבשל גדי בחלב אמו . בתקופת בית שני קבעו חז"ל שבמונח "גדי" התכוונה התורה לכל בהמה וחיה , ובמונח "חלב אמו" - לכל סוג של חלב מבהמה או חיה כשרה . במשנה נאסר לבשל בחלב גם בשר עוף . בתלמוד נאסר לאכול באותה ארוחה מוצרי בשר וחלב , אף אם לא בושלו יחד , וכן נקבעו הפרשי שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב ומוצריו . מאפיין חשוב נוסף של אורח החיים הדתי היהודי הוא שמירת השבת . המקרא אומר בספר שמות בפרקכ : ז זכור את יום השבת לקדשו . ח ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתןל . ט ויום , השביעי שבת לה' אלהיןל : לא תעשה כל מלאכה אתה ו-בננך ובתך עבדך ואמתןל ובהמתן ,: וגךך אשר בשעךין . ; בספר שמות , בפרקים לד ולה מפורטים שלושה סוגי מלאכות האסורים בשבת : ג לא תבערו אש , בכל משבתיכם , ביום , השבת ( פרק לה . ( כא ... ברוריש ובקציר , תשבת" ( פרק לד . < חז"ל ראו שהתורה קובעת שכל המלאכות אסורות , אך היא מונה במפורש רק שלוש מלאכות אסורות . מסקנתם הייתה , שעליהם לחפש מהן שאר המלאכות האסורות . בעבודת ה '' בילוש " שעשו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית